Ekopanelen visualiserar dina matinköp. Genom bättre överblick ger den stöd att handla mer hållbart.

På Ekopanelen får du återkoppling på dina matinköp. Visualiseringarna ger dig kunskap om några olika fakta kring dina matinköp; hur mycket du handlar för varje månad och hur stor andel av det som är ekologiskt. Här kan du också se hur inköpen fördelar sig i olika kategorier, som t. ex. frukt och grönt, bröd och mejeri. Förhoppningen är att ökad insikt ska underlätta planering av kommande inköp och på så sätt bli enklare att välja det som är rätt för dig.

Med det hoppas vi också att det ska bli enklare att välja ekologisk mat. Och att vi på så sätt tillsammans kan bidra till en högre andel ekologisk mat i Sverige.

Ekopanelen är just nu i ett prototyp-stadium och testas på en utvald grupp COOP medlemmar.

Ekopanelen är en del av forskningsprojektet From Data to Sustainable Practices som utforskar hur data kan användas för att stödja hållbar utveckling. Den är också en del av COOPs hållbarhetsarbete.